Na Praze 12 si zastupitelstvo plete dobu
... aneb bude mít po tom všem Pražský okruh ještě smysl?

Podstata: V současné době se buduje podle mého názoru relativně rozumně navržený dopravní  okruh kolem Prahy. Úkolem okruhu je odvést dopravu z Prahy. Začíná pod Zbraslaví, větví se na jednu stranu k Radotínu a dále se bude napojovat na výpadovou silnici na Ruzyň. Jeho druhá větev povede do tunelu za Komořany pod Točnou a povede kolem Prahy z druhé strany. Jenomže, co když některé z pražských zastupitelstev městské části, kterou okruh prochází, udělá sjezd z této magistrály přímo do středu města? Má pak toto dílo smysl? Bohužel, kvůli poslednímu zasedání zastupitelstva Prahy 12, které 4. dubna projednávalo návrh změny územního plánu, je právě taková otázka na místě.

Před dvěma lety jsme se přestěhovali do Komořan s tím, že budeme bydlet na jihu Prahy uprostřed panenské přírody. V roce 1995 se na místním zastupitelstvu, které má po třináct let dodnes zhruba stejné složení, projednával sjezd z dálničního okruhu kolem Prahy před Komořany. Tehdy byl zamítnut. Přesto jsme se před koupí bytu informovali na radnici, zda tento sjezd již skutečně nepřipadá v úvahu. Paní jen zakroutila hlavou, kde jsem to slyšel, jakoby naznačovala, že mám duševní pohnutí se slovy: „Pane, to by se místní lidé z Prahy 12 asi zbláznili“. Byt jsme tedy koupili a o rok později mezi našimi sousedy probleskla tato zpráva podruhé. Opět jsem volal na radnici a byl ujištěn, že se jedná o pomluvu. To jsem však nevěděl, že se v těchto dnech již daný sjezd skutečně projednává. Sjezd, rovnou navržený čtyřproudově, který svede původně plánované odklonění dopravy z města kolem řeky do Komořan, Modřan, Braníka.
Noviny Prahy 12 neustále informovaly člověka o tom, jaká paní učitelka dala jakému žákovi vyznamenání  a o podstatném problému napojení na okruh, který se týká bezmála 2000 lidí v Komořanech a skoro 50 000 lidí v Modřanech (pomíjím navazující městské části) ani vidu, ani slechu. Jak jsme se asi před půl rokem dozvěděli, část občanů Prahy 12 musela již před dvěma lety ze zoufalství ze situace založit Sdružení občanů Prahy 12, jehož jedním z úkolů je informovat pravdivě zdejší občany, co se doopravdy v okolí jejich bydliště odehrává.

Vznikly tak dvoje internetové noviny www.modranskenoviny.cz a http://komoko.goo.cz , které se Vás on-line snaží informovat o všem, co se těmto lidem podařilo zjistit a o čem je opět „radnice zapomněla informovat“. Jednou za půl roku Sdružení občanů Prahy 12 vydává z vlastních osobních prostředků Modřanské noviny v papírové podobě.

Situace se vyhrocovala, až ji nebylo možné problém uschovat pod pokličkou a akce si povšimly sdělovací prostředky. Radnice prosazovala vést sjezd z dálničního okruhu přes celé Komořany kolem Vltavy a napojit jej na současnou modřanskou silnici kolem řeky.
Sdružení občanů Prahy 12 navrhlo alternativní variantu – a to jednoduché přemostění Vltavy mimo obytné zóny ze Strakonické na druhou stranu k Modřanům. Po tomto mostě by navíc mohly jezdit z Modřan tramvaje do Radotína a přilehlých částí, což by vedlo k jistému odlehčení od automobilové dopravy. Tato varianta by navíc přímo nenavazovala na magistrálu a na rozdíl od té první, navržené radnicí, nezničila životní prostředí Modřan a Komořan a nenabourala zdejší ekosystém panenské přírody.

Je to asi měsíc, kdy Sdružení občanů Prahy 12 svolalo ve zdejším Komořanském zámečku sešlost, na které plánovalo uspořádat diskusi s občany, když ji nedokázala svolat radnice sama. Pan starosta Petr Hána se omluvil, že má chřipku, nikdo ze zastupitelstva nepřišel kromě zástupců z KDU-ČSL, kteří nakonec podpořili variantu mostu a jediní se zachovali tak, jak se má zachovat poslanec či zastupitel před voliči. Slíbili, že navrhnou odborné posouzení všech variant a z nich potom vyberou tu nejrozumnější. Na setkání v Komořanském zámečku přišlo tolik lidí, že se nemohli vejít do tamní veliké zámecké jídelny. Krom jiných přišel také ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr zahraničí Cyril Svoboda. Oba ministři si před svým příchodem v rámci svých rezortů nechali posoudit plány sjezdu z dálnice podél řeky i mostu a za šetrnější nakonec označili variantu přemostěním směrem ke Strakonické.
4. dubna 2006 proběhlo hlasování na radnici Prahy 12 ohledně celkem osmi navrhovaných variant řešení a návrhu na změnu územního plánu. Na schůzi, která byla veřejná, přišlo z řad veřejnosti přibližně 300 lidí a během diskuse s občany, ještě než začali diskutovat sami zastupitelé, nezazněl ani jeden hlas pro variantu vedení silnice podél Vltavy přes Komořany. Začalo představení, které asi leckdo nečekal a které jsem znal, s ohledem na svůj věk, již  jen z filmů z padesátých let. Zastupitelstvo v čele s panem starostou Hánou probralo všechny varianty a za jedinou možnou označilo variantu vedení sjezdu přes Komořany.
Občany Komořan, své voliče, kteří přišli v počtu asi 300 lidí a z nichž si leckdo musel vzít s ohledem na vážnost situace neplacené volno v práci, pan starosta Hána označil za hrstku naštvaných, kteří pro něj nemají naprosto žádný smysl, neboť v Modřanech a Komořanech žije přeci 50 tisíc lidí, které zastupuje a kteří nepřišli. Vystoupila paní, které radnice před dvěma lety prodala místní statek, který draze dala zrekonstruovat a kde chová 30 koní pro jízdu pro děti. Tento statek by byl v případě vedení silnice v jeho sousedství kolem Vltavy prakticky zavalen kamiony. Zastupitelé se k celé věci ani nevyjádřili. Pak se nechala slyšet paní, kterou na schůzi vyslal sám pan ředitel Českého hydrometeorogického ústavu, pro nejž by blízká velkokapacitní silnice se silným provozem znamenala riziko narušení přesného fungování přístrojů, a tak ohrozila i sledování leteckou dopravu nad Prahou. Pan starosta Hána reagoval tak, že mu ředitel ústavu Ivan Obrusník neposlal dopis s oficiálním nahlášením tohoto problému a že tedy nemůže tento argument vzít v potaz. Pak informoval místní, že proti mostu jsou i na schůzi nepřítomní zastupitelé Zbraslavi a Radotína. Paní Daniela Rázková z KDU-ČSL však se starostou Zbraslavi mluvila. Jak se ukázalo, starosta Prahy 12 jaksi „zapomněl“ zdejší sousední městskou část informovat o tom, že by tímto mohli získat velice levně, rychle a jednoduše připojení své části k centru městu tramvajovou dopravou.
Nakonec jsme se dozvěděli, že rozhodnuto bylo již prakticky předem, když se rada zastupitelstva bez zevrubné diskuse s občany přiklonila k variantě podél řeky, aniž by předem nechalo rovnocenně ekologickou studií posoudit přijatelnou variantu mostu. Z jakého důvodu? Ptal se každý, nebylo zodpovězeno.
Nastala druhá část večera – hlasování. Starosta Petr Hána přes argumenty a nesouhlas přítomných komořanských a modřanských voličů řekl, že je přesvědčen, že varianta vedení silnice přes Komořany je pro komořanské lepší. Hlasování proběhlo přesně podle předem dohodnutých pravidel. Bez předchozí diskuse s veřejností o situaci a s následným odmítnutím odborně posoudit ostatní varianty napojení Komořan na okruh, kromě té své. Proti variantě silnice přes Komořany hlasovali pouze zástupci KDU-ČSL a jeden komunistický zastupitel, kterého argumenty zdejších lidí přesvědčili o opaku. Všichni ostatní zastupitelé za ODS, ČSSD, jedna zástupkyně KSČM a ostatní měli názor jasný - jedinou možnou variantou je varianta vedení čtyřproudovky s kamiony podél Vltavy. Odhlasováno.

Coby nezávislý novinář jsem se bavil s několika místními lidmi, kteří v této části města bydlí dlouhá léta. „Čím to je, že je tento člověk dodnes ve své funkci?“
„ My za to nemůžeme, každý je tu s ním nespokojený, jenomže v regionálních volbách každý zaškrtává stranu, ne lidi,“ zněla odpověď

Neberte tento článek jako volební propagaci některé strany. Před dvěma lety jsem ještě bydlel na Praze 5 a podobných schůzí navštívil několik – zástupci stran, včetně zmiňovaných ODS i ČSSD, se zde chovali kultivovaně a věcně. Není škodou, že si tyto strany nedokázaly dodnes poradit se svými zástupci na Praze 12 (ostatní nedovedu posoudit, neznám je) a stále je trpí? Proč tomu tak je? Je to lenost nebo jakási „zainteresovanost“?

Zcela zdrceni jsme odcházeli z hlasování se vzpomínkou na film Kouř. Bydlíme vůbec ve čtvrti, která ještě zachovává poslední zbytky tolik vytoužené české demokracie? Budiž tento příběh poučením pro vás pro všechny, kteří půjdete ke svým regionálním volbám a kde vidíte neschopnost té které strany si dosadit do vedení rozumné lidi. Volte stranu, kterou chcete. Jen nezaškrtávejte stranu, ale konkrétní lidi! Jinak dopadnete jako my, v Modřanech a Komořanech. Budete zoufale přihlížet procesu, ne nepodobnému z těch, které se u nás děly za dob minulých.
MaM