Pobírají odměny a nekontrolují

19.12. 2006

Tisková zpráva Změny pro Prahu 12 – Koalice Strany zelených, KDU-ČSL a nestraníků

Praha – Téměř dva měsíce po komunálních volbách nemá městská část Praha12 zvolené členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Přitom již na ustavujícím zasedání koaliční většina (ODS a SNK Evropští demokratés podporou sociálnídemokracie) zvolila uvolněné a tudíž dobře placené předsedy obou těchto výborů, oba z ČSSD.

Zastupitelka klubu Změna pro Prahu 12 Daniela Rázková na jednání 19. prosince podala návrh, aby zastupitelstvo zvolilo kompletní složení výborů. Výbory by tak mohly začít řádně pracovat. Návrh však zcela nepochopitelně neuspěl, a to kvůli nesouhlasu koaliční většiny vedené ODS.

„Proč zastupitelé ODS a ČSSD odmítli zvolit řadové členy výborů, je nepochopitelné. Radnice tak platí předsedy kontrolního a finančního výboru, aniž by pracovali,“ řekla zastupitelka za Změnu pro Prahu 12 Eva Tylová (členka Strany zelených). Měsíčníodměna předsedů kontrolního a finančního výboru přitom činí 42 tisíc korun. Za co tedy pánové František Adámek (v čele kontrolního výboru) a Jan Marhoul (vede finanční výbor) tyto peníze nyní berou, je skutečně záhadou.

Případů ke kontrole je přitom dost. Ve zprávě o hospodaření za I. pololetí roku 2006, kterou zastupitelstvo schválilo, je hned několik problematických staveb. Jednou z nich je oprava areálu Modřanské vinice, která v první etapě má stát více než 25 milionů Kč.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12 požadovali komplexní revizi případu. Koalice v čele se starostou Hánou však kontrolu odmítla jako neopodstatněnou. „Požadovala jsem prověření financování a přípravy celé stavby, která se v současnosti dostává do časových problémů. Je v ní dokonce ze strany pronajímatelů, zahrádkářského svazu, vedeno soudní řízení proti radnici,“ upozorňuje Daniela Rázková.


Ing. Eva Tylová (Strana zelených) zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
kontakt:, 776 088 244, www.evatylova.cz
PhDr. Daniela Rázková (KDU-ČSL) zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
kontakt: 603 836 710, www.danielarazkova.cz