V Praze dne 14.3.2006

Vážená paní Šmídová, 
> 
> Děkujeme Vám za Váš zájem o tuto problematiku a za Váš názor. 
> 
> K tomuto tématu dostáváme příspěky stále. Jejich obsah je podobný, jako obsah
> příspěvků zveřejněných. Můžeme konstatovat, že ohlasy našich spoluobyvatel této
> části Prahy jsou pozitivní a naplňují nás jistotou, že prosazujeme dobrou věc. V
> posledních měsících ale méně píšeme a více jednáme s architekty, projektanty,
> úředníky a politiky, kteří v dané věci rozhodují. 
> 
> Snažíme, aby byla veřejně projednána, zhodnocena, posouzena a vybrána
> nejrozumější varianta, nakonec ovšem rozhodnou politici: v současné době má
> zastupitelský sbor P12 projednat názorový pohled na tuto alternativu a po
> projednání se má vrátit nebo zrušit projednávání návrhu změn územního plánu v
> dotčených lokalitách. 
> 
> Nesnažíme se zakázat automobilovou dopravu, ale nechceme ji k nám ani přivádět
> víc, než je nutné - nová čtyřproudová komunikace by přivedla do oblasti nová
> transitní nakladní i osobní auta, ne jen ulehčila stavajícím motoristům.
> Navrhovaná varianta trasování podél Vltavy s napojením na okruh by nevyhovující
> stav přinejmenším nevyřešila, naopak: pokud by se kolony (např. v důsledku
> havárie) přesunuly na napojení na okruh, které je navrženo na jeho vjezdu do
> tunelu, ucpe se nejen nová Komořanská, ale i expresní okruh v úzkém místě vstupu
> do tunelu. 
> 
> Konzervace není naše řešení a stejně jako vy jsme názoru, že další přejezd přes
> Vltavu je nutnost, proto navrhujeme variantu nového mostu na úrovni modřanského
> nádraží (které navrhuje SOP12); toto řešení by umožnilo oddělit lokální dopravu
> od dálkové (okruh), nepřeneslo by rekreační dopravní špičky na okruh a současně
> by umožnilo rozvoj veřejné kolejové dopravy. 
> 
> Konkrétní ohlasy naší práce naleznete na http://komoko.goo.cz v rubrice Aktuální
> informace (podrubrika: Aktuální ohlasy v tisku). Výsledky naší práce ukazují, že
> krok za krokem uplatňuje naše sdružení přímou demokracii v praxi. Osobně
> splupracujeme se všemi, kteří s námi hledají nejlepší možné řešení napojení na
> vnější okruh Prahy, takže se budeme těšit i na Vaši spolupráci. 
> 
> S pozdravem 
> 
> Redakce komoko.goo.cz 
>  
> --------------------------------------------------------------------------------------------------
> 
> Vážené Sdružení ...., 
> při pročítání příspěvků zjišťuji, že rok již nepřibyl ani jeden meil. 
> Chcete tím naznačit, že již nikdo k tomuto tématu nepíše? Nebo je to záměr, že
> máte více pro vás negativních ohlasů? Napojit se na okruh na obě strany,
> propojit strakonickou a brněnskou dálnici je _nutné,_ jedině tak se uleví
> kompletně Modřanům a Komořanům. Ve směru na Zbraslav od polikliniky Modřany
> bývají takové kolony, kde se popojíždí krokem. A to znečišťuje prostředí mnohem
> více. Automobilovou dopravu nezakážete a zakonzervovat se není řešení. Další
> přejezd přes Vltavu je nutnost, vzpomeňte povodně nebo stačí jen opravy
> komunikací a jediné propojení na strakonickou dálnici je přes Barrandovský most,
> každý ví jaké to je. Nikdo později vám na přání již žádnou komunikaci jen tak
> nepostaví. 
> Doufejme, že nakonec vyhraje rozumné řešení. 
> Zdraví Šmídová