Vážený pane starosto, přečetl jsem si Vaši odpověď v novinách Prahy 12, ve věci setkání občanů v Komořanském zámečku. Velice mne to rozhořčilo. Domnívám se, že činnost občanských sdružení je zasažena ideologickou diverzí, která je neslučitelná s demokratickým zřízením. Proti spikleneckému řádění občanských sdružení, která se snaží o rozvratnou činnost, je potřeba tvrdě zasáhnout. Je škoda, že Vás tito "občané" Prahy 12 neinformovali o své separatistické akci "NA ZÁMEČKU" (kde jinde by se také tito vychytralí asociálové a zbohatlíci mohli scházet). Bylo by jistě na místě, abyste dal tyto živly rozehnat prostřednictvím policejní razie, která by nejspíše také zjistila, že tito idealističtí ztroskotanci jsou pod vlivem drogové závislosti. Jistě bude ve vašich silách vydat potřebné rozkazy a zakázat všechna ta takzvaná "občanská sdružení" a jejich předáky předat do rukou zákona, tam kam patří. Dovolovat si proti radnici s nějakými zmateninami pod rádobynálepkou, že to někomu "pomůže", to už tady taky bylo. Je to zjevné pletichaření, politikaření a stranická neposlušnost, pramenící ze zhoubného pramene neukojené touhy po moci a kdoví co ještě, jak píšete. To vše je znakem troufalosti, která je u kariéristů známá. Jak jinak by se ke korytům dostali!? Jediná cesta je "nejpřímnější", jak správně (byť gramaticky nesprávně) píšete, napsat "nejpřímější" by bylo příjemnější, asi jste si dal příliš mnoho souvislostí dohromady v rámci své nadstranické ekumenie a přijímáte ideologii i jiných stran, které ale nemluví o přímosti, nýbrž o upřímnosti a myslím-li to upřímně, je jistě potřeba jít nejpřímější cestou asi tak, jsem pochopil, jak jste správně napsal, z ekumenických důvodů, obě slova v opozičním souladu. Pochopil jsem z Vaší odpovědi, že jste nestraník a právem jste se obul do straníka za kdovíjakou nově povolenou partaj, což tu dříve nebejvalo, tydlety kryptostrany dostávaly po právu pěkně za ušiska. Nechápu proč s tím už nedají konečně pokoj, to by tak ještě scházelo, aby se tihleti anarchističtí budižkničemové a nenasytové dostali k moci a vysázeli všude stromy a smáli se dokola! Zavedení kádrových oddělení na ÚMČ Praha 12 a pečlivé prověření těchto rádobyobčanů by jasně prokázaly jejich "kvality", propojené s imperialistickými nitkami, jejichž všechny cesty vedou do Říma, Vatikánu, Ňevjorcu, Afghánistánu, Iráku a bůhvíkam ještě, kde se tihleti teroristi schovávají. To, že o žádné komplikace kvalitní veřejné správy nestojíte, je od Vás velmi moudré, stojím za Vámi, pochopil jsem, že jste náš člověk, a souhlasím s Vámi jednomyslně. V jednotnosti je naše síla. Vaše milá a nespočetná ubezpečení o správnosti Vaší věci, kterých je ve Vaší odpovědi habakuk, nám naštěstí dává klid. Prahu 12 si rozvracet nedáme! Korektnost je naší zásadní stranickou povinností a politika nesmí zasahovat do věcí veřejných, jak správně píšete. Kariéristy bych dal spolu s Vámi nejraději popíliť, (tedy jako Vy a my spolu - ty kariéristy, aby nedošlo k ňáké mejlce), slušným lidem se kariéra jakožto buržoazní přežitek hnusí, tak jako Vám. Kariérismus odporuje dobrým mravům, a Vy správně na dobré mravy poukazujete. Dobytím kariéry totiž dochází u 99,9 % kariéristů k nejrůznějším halucinacím, pomatením a mozkovým pochodům, spojených hlavně s bytostným strachem a obavami, že by o svoji kariéru mohli přijít a jsou známy případy, kdy třeba i kopou kolem sebe! Jsem již postarší člověk a rád poslouchám písničky Karla Kryla, který o těchhle "bubácích" taky zpívá. Kariéra je spojená přímo s nejnižším pudovým jednáním, které by se mělo operativně odstraňovat. Bohužel již jsem v důchodu a je škoda, že spolu nemůžeme založit kliniku pro odstraňování těchto patologických syndromů které nepatří do vyspělé a moderní společnosti, chápu to úplně stejně tak, jako Vy. Líbí se mi, že dáváte přednost dobrým nápadům, jak píšete, je třeba oddělit zrno od plev, skoncovat se špatnými nápady je od Vás velice prozřetelné. Prahydvaňáci (jak si říkáme s přáteli při dobré dvanáctce, kterou, jak jsem slyšel, máte taky rád) jsou jistě připraveni vyjít do ulic pokud to bude nutné. Výborná, kvalitní a vychlazená plzeňská dvanáctka, (P12), je naprosto srovnatelná s kvalitou správy P12, souvislost je nabíledni, tohle těm křiklounům bez emocí řekněte a uvidíte jak budou koukat! Kdykoliv vztyčíte prapor a dáte signál, pomůžeme Vám tyto takzvané "lidi" vyhnat z Prahy 12. Pryč se záškodníky! Nestrpíme, aby si lidi dělali co je napadne, dyť to může poškodit všechny! Vzhledem k tomu, že odpadlíků může být celá horda, navrhuji Vám, aby jste rychle inicioval sbírku, "Občané Prahy 12 sobě", na výstavbu nového, (raději většího), kriminálu a taky koupil vodní děla. Pokud rád zaskočíte na pifko, rádi Vás mezi sebou uvidíme. Určitě nás dicinky najdete 1.5. na Letenské pláni, a to každoročně. Omluvenky nepřijímáme. Tam si to všechno řekneme, zazpíváme si a zapijeme všechnu tu hořkost a bude nám dobře. Váš Milouš 1.4.2005