Právo

Obecní noviny zavánějí cenzurou 11.04.2005

Publicistika - Autor: Svatopluk Bartík - Strana: 07

Obecní noviny zavánějí cenzurou Při listování většinou obecních zpravodajů mi běhá mráz po zádech. Úvodník patří starostovi, na každé třetí fotografii pak slavnostně přestříhává pásku, vítá občánky, gratuluje jubilantům. Články jak z jednoho pera nekriticky velebí dílo radnice. To by ještě nebylo nejhorší, i když je to již daleko za hranicí politické etiky. Často se stává, že když už si v těchto novinách vzpomenou na opozici, nepustí ji ke slovu, ale dojde na manipulaci s veřejným míněním, osočování a leckdy i urážky. A netýká se to jen opozice, ale i občanů, kteří si prostě dovolí mít názor, který není v souladu s míněním radních. Dobře to vystihuje výrok brněnského náměstka primátora Petra Zbytka, který opozici prostřednictvím tisku vzkázal: "Až vyhrajete volby, pište si, co chcete". A jeho primátor Richard Svoboda dodává: "Já nevím, čí jiné názory by měl radniční list hlásat než radnice, když je placen(!) radnicí." V Praze mají v dobré paměti aféru zneužití zpravodaje, která ovlivnila výsledek senátních voleb. V Brně se nejhlasitěji ozývají zastánci rekonstrukce hlavního nádraží v současné poloze v centru, jimž radnice neumožnila zveřejnění jejich stanoviska, byť se s nimi podle výzkumů i výsledků obecního referenda ztotožňuje většina Brňanů. Dokonce loni z městského rozpočtu radnice vyčlenila několik miliónů, ze kterých mj. platí PR agenturu dodávající články do radničních novin. Jsme v Česku v roce 2005, ale v radničním tisku vládnou poměry jako před čtvrtstoletím. Jistě se najde mnoho obcí, kde jejich periodikum slouží jako solidní obecní zpravodajský servis. Radnice s občany komunikuje samozřejmě v regionálních médiích, na něž samospráva nemívá vliv. Určité nešvary najdeme na obecních internetových portálech, výjimečně v obecním rozhlase. Ale nikde nečouhá jednostrannost a neobjektivita tak jako ze stránek radničních zpravodajů. Kromě toho, že si obecní koalice uzurpuje prostor ve zpravodajích pro sebe, se objevuje další porušování etických i profesionálních pravidel. Pokud už dá zpravodaj místo ohlasům občanů, většinou jde opět o kopie mínění radních a skutečnou kritiku nepustí. Dopisy čtenářů rozhodně neodrážejí celé a vyvážené spektrum názorů, které redakce obdrží. Je to bezprecedentní porušení Listiny základních práv a svobod, která nám zaručuje právo informace šířit a také přijímat. V případech, které jsem měl možnost poznat, si dokonce troufnu tvrdit, že to je cenzura. Smutnou stránkou věci je, že zpravidla jde celá nebo část nákladů spojených s vydáváním zpravodaje na vrub obecní pokladny, tedy právě těch, kterým je tiskovina určena. Radní zneužívají veřejný rozpočet ve smyslu již uvedených výroků představitelů brněnské radnice. Proto je načase se veřejně začít bavit o jasných pravidlech, která by přispěla ke vzniku podmínek pro co největší objektivitu, vyváženost a nestrannost těchto médií, která mají bezesporu na dění v obcích velký vliv díky svému statutu oficiálního informačního kanálu.