Tisková zprávaModřanští chtějí nový most


Praha – V Praze může vyrůst nový most. Zastupitelstvo Prahy 12 podpořilo návrh, aby bylo zváženo napojení Modřan a Komořan na budovaný silniční okruh kolem Prahy novým mostem přes Vltavu nedaleko nádraží Modřany do Lahoviček v místě, kde se na Strakonickou připojuje silnice do Radotína a Černošic. Návrh, se kterým přišlo Sdružení občanů Prahy 12, předložili zastupitelé KDU-ČSL Tom Philipp a Daniela Rázková a získali pro něj na zasedání zastupitelstva 12. dubna jednomyslnou podporu.

Výhodou alternativního řešení napojení této části Prahy na expresní okruh kolem hlavního města je mj. to, že by nezatížil životní prostředí v Komořanech tolik jako jiné, zatím předkládané návrhy, které by znamenaly vybudování velkokapacitní čtyřproudové komunikace na pravém břehu Vltavy. Most by také v budoucnu vedle silničního spojení umožnil rozvoj hromadné kolejové dopravy v této oblasti.

 Autor dopravní studie, Václav Valtr z architektonického ateliéru Arkáda, při jednání zastupitelstva Prahy 12 připomněl, že varianta nového mostu do Lahoviček byla navrhována již začátkem 90. let. Vrátit tuto variantu do hry umožnily zkušenosti s ničivými povodněmi, které postihly tuto část Prahy.

Je potěšitelné, že jsme tak jasně prosadili alternativu, která má podporu občanů naší městské části a že i vedení radnice, přestože dosud nebralo aktivitu Sdružení občanů Prahy 12 přiliš vážně, muselo uznat nesporné výhody jejich návrhu,” říká zastupitel za KDU-ČSL Tom Philipp. A jeho stranická kolegyně Daniela Rázková dodává: “Jsem velmi ráda, že návrh, s nímž přišla opozice a který byl ze strany vedení radnice doprovázen nevybíravými osobními útoky na předkladatele, získal nakonec díky tlaku veřejnosti stoprocentní podporu.”

S variantou nového mostu v Praze bude nyní pracovat Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Podnět, podaný modřanskými a komořanskými občany, je nyní podpořen i usnesením zastupitelstva Prahy 12. Konečnou variantu napojení Modřan na okruh Prahy zvolí městské zastupitelstvo.