Projde nová silnice, aniž by to věděla veřejnost?


Praha - V pražských Modřanech a Komořanech má vyrůst nová čtyřproudová silnice napojující tuto část Prahy na plánovaný expresní okruh města, aniž by o těchto plánech byla veřejnost dostatečně informována. Již ve čtvrtek 23.února na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy má být projednán návrh na výraznou změnu územního plánu Prahy, který by stavbu silnice reálně přiblížil a který přitom neprojednalo zastupitelstvo Městské části Praha 12. S tímto postupem nesouhlasí Sdružení občanů Prahy 12 i zastupitelé za KDU-ČSL v zastupitelstvu Prahy 12.

„Jde o klasický problém, který má řešit zastupitelstvo příslušné městské části a nikoliv magistrát hlavního města Prahy,“ říká Tom Philipp, zastupitel MČ Praha 12 za KDU-ČSL. Domníváme se, že dříve než pražské zastupitelstvo návrh na zadání změny v územním plánu schválí, mělo by zastupitelstvo Prahy 12 projednat záměr celkového řešení území, a to v souvislosti se studií Modřany-jih. "Logicky by rozhodnutí o urbanistickém řešení v celé oblasti měl předcházet verdikt o trasování silnice,“ dodává Daniela Rázková, zastupitelka MČ Praha 12 za KDU-ČSL.

Problematická „nová Komořanská“ nemá podporu občanů Modřan a Komořan. Petici proti nové silnici podepsalo již asi 700 osob. Výhrady k plánované velkokapacitní komunikaci mají také České dráhy, Český hydrometeorologický ústav a Jezdecký klub na Šabatce, přes jejichž pozemky či v jejich blízkosti má nová silnice vést.

Plánovaná stavba by výrazně zhoršila hlukovou zátěž a kvalitu ovzduší v doposud relativně čistém, rekreačním území. Navíc není jisté, zda plán na stavbu silnice není v rozporu s plánovanou výstavbou nové rezidenční bytové čtvrti v oblasti bývalého cukrovaru. „Neodsuzujeme záměr vyřešit dopravní situaci, ale žádáme o komplexní posouzení, ne o kusé a předčasné schválení,“ uvádí Ariana Fialová, členka Sdružení občanů Prahy 12.


Kontakt:


PhDr. Daniela Rázková

členka zastupitelstva Městské části Praha 12 za KDU-ČSL

tel.: 777 552 630


Ing. Ariana Fialová, Ph.D.

člen občanského sdružení „Sdružení Občanů Prahy 12“

tel.: 602 429 937