Fotocesta po trase plánovaného obchvatu Komořan - viz usnesení

 

Pohled na statek Šabatka od jihu z místa, odkud by se k němu měla přibližovat čtyřproudá silnice. Trasa navržená v Urbanistické studii Modřany jih prochází mezi objekty po ploše, kde vidíte jezdce na koních. Vpravo je detailní snímek.

 

Snímek vlevo ukazuje místo, kudy je navržena trasa silnice ve "variantě DIPRO", procházela by místem, kda je kruhové cvičiště zhruba uprostřed snímku. Foto vpravo ukazuje nádvoří statku Šabatka s opravenou stájí pro koně.

 

Tyto dva snímky jsou z místa, kam architekti nakreslili jihozápadní portál tunelu. Stezka pro koně by ustoupila kamiónům.

 

Tyto lípy by padly při výstavbě obchvatu Komořan dle Urbanistické studie Modřany-jih

pohled od jihozápadu

pohled od severovýchodu

 

Tento kus přírody projektanti také obětovali ve prospěch silniční dopravy

pohled do korun staletých lip

zámecký park by ustoupil bagrům

 

varianty DIPRA a PRAGOPROJEKT by zavedly čtyřproudou silnici do blízkosti těchto vltavských tůní.

 

V létě 2003 byla dokončena cyklostezka okolo nádraží Modřany. Tenkrát se nikdo nezmínil o tom, že se připravuje výstavba čtyřproudé silnice, která se v tomto místě přiblíží k cyklostezce na cca 10 metrů.

cyklostezka

po druhé straně přejezdu je nakreslená nová silnice

 

Levá kolej vedoucí do kopce je vlečka do strojíren, pravá kolej je traťová směrem na Zbraslav. Trasa čtyřproudé silnice je naplánována v místech, kudy vede levá kolej. Tam se samozřejmě nevejde, tak by musely být zbourány domy nad vlečkou.

silnice by měla zabrat levou kolej plus cca 15 m doleva

tyto dva domy jsou jednoznačně v trase

 

Další domy by už mohly zůstat stát, ale asi by se v nich z hygienických důvodů nedalo bydlet

další domy nad vlečkou

zámeček je jednotlivými variantami obklíčen ze dvou stran

 

V severní části obchvatu jsou trasou ohroženy minimálě tyto dva domy

 

Nejpřirozenější variantou pro ty, kteří za každou cenu chtějí do Modřan přilákat tranzitní dopravu je postavit most přes Vltavu v místech severně od cukrovaru a připojit se přímo na Strakonickou.

zrušený cukrovar od jihu