Celá komedie má asi tento příběh:

Když se v 90. letech rozhodovalo o tom, kudy se bude trasovat expresní okruh okolo Prahy, tak udělala modřanská radnice gentlemanskou dohodu s občany, že okruh se povede jižní částí Komořan a občanům bylo slíbeno, že Komořanská ulice se na okruh nepřipojí, aby nevzrostla tranzitní doprava,což se setkalo se všeobecným souhlasem a tento slib byl zakotven v usnesení z 12.12.1995 bod 1.815. Do té doby nebylo radnici MČ Praha 12 z hlediska občanů co vyčítat. Proti tomuto řešení se ovšem po čase ohradily sousední městské části Praha-Zbraslav a Praha-Libuš a dle našeho názoru oprávněně namítaly, že si modřanští řeší své problémy na jejich úkor a budou na okruh jezdit přes Zbraslav a Písnici. Na to ovšem modřanská radnice, místo toho, aby bez vytáček přišla za občany s tím, že jsme to asi přehnali s ochranou našich zájmů a poškozujeme tím sousedy a vyhlásila veřejnou diskusi na téma, jak najít řešení přijatelné pro nás i pro sousední městské části, zvolila taktiku, jejíž motto lze jednoduše popsat tak, že analyzovala usnesení z 12.12.1995 a našla právnickou kličku jak neporušit usnesení a přitom připojení realizovat. Princip kličky je takový, že usnesení z 12.12.1995 zavazuje nenapojovat ulici Komořanskou, ale není v něm zakázáno napojit jinou ulici. Toto řešení je ovšem natolik bizarní, že nikdo z radnice se neodvážil vystoupit s ním na veřejnosti a začali ho protlačovat potajmu zabalené do Urbanistické studie Modřany-jih. Pan starosta a jeho spolupracovníci počítali s letargií občanů, kteří nemají čas na to, aby pravidelně studovali vývěsky a vsadili na to, že se to provalí až v okamžiku, kdy přijedou bagry. V tom se ovšem přepočítali, provalilo se to o dost dřív a nyní sklízíme to, co radnice zasela. Tento postup ovšem není originální a je popsán dostatečně přesně v literatuře .

Do intencí tohoto postupu zapadá i to, že na úřední desce modřanské radnice ani v Novinách Prahy 12 nebyla ani zmínka o tom, že město rozjelo úřední mašinérii směřující ke změně územního plánu ve prospěch silnice dálničního typu přes Komořany, že na 28.2.2005 je naplánováno veřejné projednávání Návrhu na zadání změny územního plánu, zatímco radnice MČ Praha-Libuš informaci na svou úřední desku zařadila.


Sdružení občanů Prahy 12

mail sd12@goo.cz