Zde jsou vyvěšována oznámení doručená Sdružení občanů Prahy 12.

Datum

značka
22.4.2005

OŽP-1159-o/05-Ml
22.4.2005

VYST/24293/04/Bk
29.3.2005

OŽP-1159-o/05-Ml
29.3.2005

OŽP-1052-o,s/05-Ro
29.3.2005

OŽP-475-ž/05-Ro
29.3.2005

OŽP-458-o/05-Ro
29.3.2005

OD/157r/05/Skl


celkem 7 stran, k nahlédnutí v archivu


29.3.2005

OŽP-367-o/05-Ro
29.3.2005

OŽP-883-o/05-Ro
29.3.2005

VYST/24077/2004/Ši
29.3.2005

OŽP/999-o/05/Ml
16.3.2005

OŽP-475-o/05-Ro
16.3.2005

OŽP-476-o/05-Ro
15.3.2005

MHMP-48061/2005/OZP-V-222/Kr

část a

část b


15.3.2005

OŽP-545-o,s/05-Ro
15.3.2005

OD/157/05/Skl

část a

část b


2.3.2005

OŽP-581-o/05-Ro


!Pozor pan Rosa vydal dvě oznámení pod stejnou zn. OŽP-581-o/05-Ro !


2.3.2005

OŽP/656/05/Ml
2.3.2005

OŽP-725-o/05-Ro
25.2.2005

OŽP-581-o/05-Ro
18.2.2005

OD/157h/05/Sk
18.2.2005

OŽP-475-o/05-Ro
18.2.2005

OŽP-418-o/05-Ro