Účel sdružení

Dne 29.4.2004 byl ustaven přípravný výbor Občanského sdružení Komořany. Impulsem k založení sdružení byl postup radnice MČ Praha 12 ohledně výstavby expresního okruhu v katastrálním území Komořany resp. přehodnocení slibu, že v Komořanech nebude realizováno napojení na okruh. Sdružení bylo registrováno v červnu 2004 pod názvem Sdružení občanů Prahy 12 a od té doby vyvíjí činnost.

 

Co nám vadí na postupu radnice?

Radnice dala občanům v prosinci 1995 jasný signál  - citace z usnesení  

"1.815. požadujeme nenapojovat Komořanskou ul. na EO" 

(celé usnesení zde), že se postavila za občany a nedopustí ani v budoucnu napojení Komořanské ulice na expresní okruh. Důvod nenapojovat je zřejmý a to ten, že napojením by se stala Komořanská spojkou mezi Pražským a Městským okruhem a tím pádem by na sebe stáhla  tranzitní dopravu a tím výrazně zhoršila životní prostředí v Komořanech. Obyvatelé Komořan tím považovali záležitost za jednou provždy uzavřenou. Ani ve snu je totiž nenapadlo, že někoho (na radnici MČ Praha 12 či Magistrátu) napadne vykličkovat ze slibu úvahou, že pokud se nesmí napojit na expresní okruh Komořanská ulice, tak postavíme zcela novou silnici, a to rovnou čtyřproudovou, pojmenujeme ji jinak a připojíme ji k okruhu. Zde je vyjádření starosty. Tím formálně dodržíme staré usnesení, ale radiála bude stejně. Že tím utrpí životní prostředí v inverzní kotlině je jisté. Občané se tím cítí podvedeni a ztrácejí iluze o těch, které volili. Dne 20. dubna 2004 zastupitelstvo schválilo v rozporu s veřejným míněním toto usnesení. Mimochodem z plánu vyplývá, že při přípravě urbanistické studie se nikdo nezabýval starým usnesením z roku 1995 a kromě nové čtyřproudé silnice je připojena k okruhu  i stávající Komořanská.