V zákonné lhůtě podalo Sdružení občanů Prahy 12 podnět. Cílem podnětu je změnit záměr města na vybudování obchvatu Komořan oblastí lužních porostů v údolní nivě Vltavy a optimalizovat připojení oblasti Modřan k rychlostnímu okruhu okolo Prahy. Jedna z možností, jak by toto připojení mohlo vypadat, je zde (2,5 MB)
02/2005

Další dil školení z demokracie 15 let po pádu komunistického režimu. Město pokračuje v přípravě stavby bez ohledu na odpor občanů a podalo návrh na změnu územního plánu. Tento návrh se bude veřejně projednávat dne 28.02.2005 v 1000 hod


ve velkém zasedacím sále

Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Hradčanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác).Jediné, v čem město reagovalo na odpor občanů bylo to, že stavbu se chystá prohlásit veřejně prospěšnou stavbou a tím posílit svou pozici na úkor občanů.


V území ohraničeném červenou čarou se město chystá provádět změny
V území ohraničeném červenou čarou se město chystá provádět změny
09/2004

Podařilo se obstarat počítačový model navrhovaného budoucího uspořádání.pohled od severu

pohled od jihozápaduvzdálený pohled od severu

vzdálený pohled od východu08/2004

V srpnu 2004 byla dokončena studie alternativní trasy obchvatu, kterou požadovalo vypracovat usnesení zastupitelstva MČ Praha 12 z 20. dubna 2004. Obě dvě alternativy jsou na níže uvedených snímcích.

varianta 1 , první část

varianta 1 , druhá část
varianta 2