Doporučení studijní literatura: Douglas Adams: Stopařův průvodce po galaxii. (ukázka)

Aktuality:

Naše mailová adresa

Petice občanů na podporu našeho návrhu řešení - aktuálně probíhá podepisování. Chcete-li pomoci sbírat podpisy, ozvěte se na kontaktní mail sd12@goo.cz


8.6.2007 - Naše varianta přemostění

Naše varianta přemostění je šetřenější k životnímu prostředí, kratší, levnější a mnohem účelnější. Varianta prosazovaná zastupitelstvy Hlavního města Prahy a Městské části Praha 12: ničí přírodu, lidi, zhoršuje stav životního prostředí, je delší, dražší a mnohem komplikovanější.
Podívejte se na plánek (buďto v horizontálním nebo vertikálním tvaru):
vertikálně horizontálně

Otázka: pro jakou z variant byste se rozhodli Vy ? Odpovědi nám zašlete na e-mail Modranskenoviny@seznam.cz
O těchto i dalších novinkách se dočtete v Modřanských novinách, jehož květnové číslo si můžete stáhnout, případně navštivte Modřanské noviny.


20.3.2007 - Zničí radnice historický Viniční dům?

Ještě jednu šanci napravit špatné rozhodnutí a zachránit historickou podobu domku ze sedmnáctého století na nejstarší vinici v Praze dostala radnice dvanácté městské části. Umožňuje jí to zatím poslední rozhodnutí stavebního odboru magistrátu, které radnice Prahy 12 obdržela v polovině března. Magistrát kvůli mnoha chybám zrušil stavební povolení, kterým měl být významně změněn a fakticky zničen původní vzhled kulturní památky i ráz celé vinice.
Magistrát kvůli mnoha chybám zrušil stavební povolení, kterým měl být významně změněn a fakticky zničen původní vzhled kulturní památky i ráz celé vinice. „Připravovaná přestavba vůbec nerespektuje půvab, který měla předměstská usedlost z majetku pražských biskupů,“ upozorňuje zastupitelka městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková. Místo původní samostatné stodoly, kterou již bohužel stavitelé stihli zbořit, naplánovali projektanti necitlivě masivní betonovou přístavbu viničního domku, který z historické památky udělá tuctovou stavbu, ukázku nabubřelého „podnikatelského baroka“. „Je pro mě nepochopitelné, že někdo mohl kývnout na tak zásadní úpravy, jako je probourání nových dveří do obvodové zdi historického domu či stavbu parkoviště namísto zeleně u stávající vinice,“ říká zastupitelka Změny pro Prahu 12 Eva Tylová. Radnice Prahy 12 by teď měla napravit pochybení, které udělala, když do stavebního řízení nepřizvala dosavadní nájemce viničního domku z Českého zahrádkářského svazu, kteří nestarší pražskou vinici zkultivovali a udělali z ní napohled příjemné místo této části Prahy. Magistrát zrušil původní rozhodnutí radnice „dvanáctky“ proto, že zapomněla do stavebního řízení přizvat občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí zastoupené známým ekologickým právníkem Petrem Kužvartem. Nové stavební řízení by podle zastupitelů Změny pro Prahu 12 mělo respektovat původní historický vzhled domku i jeho okolí přiléhající k vinohradu. Je zřejmé, že když bude radnice Prahy 12 znovu ignorovat připomínky vinařů, občanských sdružení, ale i všech občanů, kteří mají estetické cítění a úctu ke kulturní tradici, bude rozhodnutí opět napadeno u magistrátu a do věci se nepochybně vloží i ministerstvo kultury, které případ již nyní sleduje.


20.3.2007 - Noviny Prahy 12 zatím svůj Statut mít nebudou

Zastupitelstvo městské části Praha 12 projednávalo na svém zasedání 23. ledna návrh Statutu Novin Prahy 12. Na toto téma proběhla velmi zajímavá, byť místy názorově odlišná diskuse. Návrh Statutu představoval jakýsi základní pracovní dokument popisující funkci a cíle vydávání Novin Prahy 12, v současnosti jediného oficiálního tištěného periodika, které městská část Praha 12 vydává z veřejných prostředků, tedy peněz daňových poplatníků.
Při tvorbě návrhu Statutu předkladatelé vycházeli z obdobných dokumentů, již dříve přijatých v mnoha obcích či městských částech a také z nejnovějších diskusí mediálních odborníků, politiků a dalších zainteresovaných osob. Zajímavou inspiraci předkladatelé nalezli i v projektech zpracovaných nevládními organizacemi, které mnohdy dostaly podporu Evropské unie. Kromě základních definic návrh Statutu předpokládal vznik fungující a aktivně pracující redakční rady, jejímiž členy by se stali zástupci jednotlivých klubů Zastupitelstva, ale zároveň občané (nestraníci) městské části. Účast vybraných členů Zastupitelstva městské části v redakční radě je pochopitelná, neboť zastupitelé představují zároveň zástupce vybraných skupin občanů obce, od kterých dostali podporu v komunálních volbách. Protiváhu politikům by v redakční radě tvořili nepolitici z řad občanů. Obavy o zpolitizování redakční rady tak rozhodně nebyly na místě. Navíc účast volených zástupců v redakčních radách periodik vydávaných radnicemi obcí a měst je naprosto samozřejmá a normální, stejně tomu bylo v minulém volebním období v Praze 12. Redakční radu by volilo Zastupitelstvo Prahy 12 a ta by se poté stala oficiálním zástupcem vydavatele novin-městské části Praha 12. Hlavní úkol redakční rady by představovalo zajišťování obsahové vyváženosti periodika a ve spolupráci s redakcí řešení dalších koncepčních i aktuálních úkolů vyplývajících z naplňování Statutu. Navrhovaný materiál měl za cíl v případě Novin Prahy 12 vytvořit podobný systém jako mají veřejnoprávní média v ČR-Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář. Předložený materiál nepředpokládal okamžité schválení dokumentu Zastupitelstvem, ale naopak vybízel k jeho detailnímu dopracování v rámci pracovní skupiny Zastupitelstva, kde by se problematika radnicí vydávaného periodika mohla dále detailně projednat a upřesnit. Ve finále nakonec většina hlasů v Zastupitelstvu městské části Praha 12 předložený materiál odmítla. Neznamená to nic dramatického. Ukázalo se pouze, že je nutné daný problém dále intenzivně vysvětlovat a vyjasňovat.


20.1.2007 - Zastupitelstvo v úterý 23. ledna 2007 projedná návrh Statutu Novin Prahy 12

Avizo před 3. řádným zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 v úterý 23. ledna 2007, kde se jako bod v programu č. 12 bude projednávat návrh Statutu Novin Prahy 12. Materiál zpracovali zástupci Klubu Změna pro Prahu 12 Zastupitestva MČ.
Fungování a existence periodik vydávaných radnicemi z veřejných peněz se v poslední době stává významným tématem mnoha diskusí odborníků, politiků, novinářů, ale také samotných občanů. Klub zastupitelů zvolených za volební uskupení Změna pro Prahu 12 se proto domnívá, že by se k těmto diskusím mělo připojit také Zastupitelstvo MČ Praha 12. Plně znění předkladu si můžete prohlédnout na internetové adrese http://modranskenoviny.sweb.cz. Soubor je označen názvem ZMČ-předklad-návrh Statutu Novin Prahy 12. Zasedání zastupitelstva je veřejné, přítomnost občanů městské části je vítaná. Zasedání začíná ve 14 hodin v budově kulturního zařízení Písková 126 v Praze 4 - Modřanech, hned vedle hlavní budovy modřanské radnice. Cílem materiálu je přispět k rozšíření spektra zpráv, informací a názorů publikovaných v periodiku, které městská část Praha 12 vydává z peněz daňových poplatníků.


7.1.2007 - Nevnucujte nám opoziční smlouvu

Praha – Téměř dva měsíce po komunálních volbách nemá městská část Praha12 zvolené členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Přitom již na ustavujícím zasedání koaliční většina (ODS a SNK Evropští demokratés podporou sociálnídemokracie) zvolila uvolněné a tudíž dobře placené předsedy obou těchto výborů, oba z ČSSD.
Zastupitelka klubu Změna pro Prahu 12 Daniela Rázková na jednání 19. prosince podala návrh, aby zastupitelstvo zvolilo kompletní složení výborů. Výbory by tak mohly začít řádně pracovat. Návrh však zcela nepochopitelně neuspěl, a to kvůli nesouhlasu koaliční většiny vedené ODS.


19.12.2006 - Pobírají odměny a nekontrolují

Být opozičním zastupitelem, to mimo jiné může znamenat, že místní noviny – plně pod kontrolou radnice – vás napadají, aniž byste v nich dostali prostor se bránit. I když jsou to noviny placené z veřejných peněz. V poslední době se více hovoří o tom, že to je zkušenost mnoha opozičních zastupitelů. Na Praze 12 to platí stoprocentně. Více než dvacet procent voličů, kteří dali svůj hlas uskupení Změna pro Prahu 12 (koalice KDU-ČSL, Strany zelených a nestraníků), nemá možnost si v Novinách Prahy 12 přečíst, jaký názor má opozice na klíčové problémy.


14.11.2006 - Drahá opoziční smlouva ODS s ČSSD na modřanské radnici

Na modřanské radnici se kšeftovalo s placenými funkcemi. A výsledek? Praha 12 má opět starostu bez maturity a koalice ODS a SNK Evropských demokratů po ustavujícím jednání zastupitelstva Prahy 12 tichého společníka nebo také placenou "opozici" - sociální demokracii.


24.10.2006 - Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu, důvěru, hlasy a nasazení všech lidí, kteří nám pomáhali ke skvělému výsledku - 20% hlasů -společné kandidátky Změny pro Prahu 12 (KDU-ČSL, SZ a Sdružení občanů Prahy 12)


28.9.2006 - Fotografie z akce Happy Day


17.9.2006 - Pozvánka na Happy Day

Srdečně Vás zveme na akci Happy Day, která se koná v sobotu 23. září 2006 od 10.00 do 16.00 hodin v Jezdeckém areálu Na Šabatce v Praze 12 - Komořanech.

  • Čeká Vás bohatý program s koňmi, zábava i poučení.
  • Dopoledne od 10 do 12 hodin hry pro děti s bohatými odměnami.
  • Zvláště jsou zvány děti.
  • originální pozvánka zde


9.8.2006 - "Umíme se dohodnout"-nestraníci, Strana zelených a KDU-ČSL společně do komunálních voleb v Praze 12

Radnice na Praze 12 potřebuje po letech pořádný "průvan", aby zde zastupitelé byli pro občany a ne naopak. A potřebná změna je konečně na obzoru! Přináší ji volební koalice "Změna pro Prahu" 12, na níž se dohodly KDU-ČSL a Strana zelených v Praze 12. Podle lídrů nabízí koalice "Změna pro Prahu 12" alternativu proti současnému vedení radnice, které ovládá ODS a které naprosto nedostatečně komunikuje s občany o významných rozhodnutích. Věříme, že občané - voliči právě v dnešní době ocení, že jsme se dokázali dohodnout. Na společné kandidátce pro podzimní volby, kterou jsme dnes podali, se objeví také nestranicí ze Sdružení občanů Prahy 12," uvedl předseda KDU-ČSL v Praze 12 Tom Philipp. "Zjistili jsme, že jsme si blízcí programově i lidsky, kolegové z KDÚ vystupují proti neprůhlednému rozhodování současného vedení radnice či nesmyslným dopravním stavbám, které přivedou do Prahy 12 zbytečnou dopravu " řekla Eva Tylová, která společnou koalici vyjednávala za Stranu zelených a v podzimních volbách do Senátu se rozhodla kandidovat na Benešovsku. "V předchozích čtyřech letech jsme se spolu s kolegou v zastupitelstvu Tomem Philippem angažovali v tématech, kdy jsme byli osloveni spoluobčany. A velmi časlo to byla takzvaně zelená témata. Lidé byli například proti tomu, aby v Praze 12 vyrostl nový obchodní dům Kaufland, čímž by byla zastavěna poslední zelená plocha před jejich okny. Nebo když se lidé v Komořanech postavili proti tomu, aby přes přírodně cennou rekreační zónu s cyklotrasou vedla nová silnice na dálniční Pražský okruh," vysvětlila důvod, proč vznikla předvolební koalice KDU-ČSL a Strany zelených Daniela Rázková, zastupitelka za KDU-ČSL v Praze 12, která bude stát v čele kandidátky do místního zastupitelstva a zároveň kandiduje v senátních volbách ve volebním obvodu 17. Ve svém volebním programu se "Změna pro Prahu 12" zavazuje usilovat o změnu komunikace zastupitelů Prahy 12 s občany. "Dosud jsou občané informováni o dění a rozhodnutích na Praze 12 jen v nejnutnějších případech. Vidíme to denně od stavebních uzávěr na silnicích bez udání důvodu až po rozhodování o zásadních záležitostech typu výstavby silnic, supermarketů, nových domů stylem o nás bez nás. Chceme, aby občané byli plně informováni," uvádí mimo jiné volební programu uskupení "Změna pro Prahu 12".


5.4.2006 - komentář k zastupitelstvu 4.4.06

Modřanští radní zvítězili sami nad sebou. Po obvyklé jednostranné prezentaci podkladů návrhu změny územního plánu jeho zpracovatelem a po téměř dvouhodinové oponentuře prezentace obyvateli Prahy 12 a občanů z přilehlých městských částí odsouhlasili zastupitelé Prahy 12 návrh na zadání změny územního plánu, který na první pohled zdánlivě v budoucnu umožňuje přímé napojení na Pražský okruh. Při svém hlasování zastupitelé nedbali .......

celý článek zde


5.4.2006 - ohlasy na včerejší jednání zastupitelstva MČ Praha 12

Na Praze 12 si zastupitelstvo plete dobu

... aneb, bude mít potom všem Pražský okruh ještě smysl?


Podstata: V současné době se buduje, podle mého názoru relativně rozumně navržený, dopravní okruh kolem Prahy. Úkolem tohoto Pražského okruhu je odvést dopravu z Prahy. Okruh začíná pod Zbraslaví, větví se na jednu stranu k Radotínu a dále se bude napojovat na výpadovou silnici na Ruzyň, jeho druhá větev povede do tunelu za Komořany pod Točnou a povede kolem Prahy z druhé strany. Jenomže, co když některé z pražských zastupitelstev městské části, kterou okruh prochází, udělá sjezd z této magistrály přímo do středu města? Má pak toto dílo smysl? Bohužel,díky poslednímu zasedání zastupitelstva Prahy 12, které dne 4. 4. projednávalo návrh změny územního plánu, se celá věc začíná přibližovat realitě.


Před dvěma lety jsme se přestěhovali do Komořan s tím, že budeme bydlet na jihu Prahy uprostřed panenské přírody. Roku 1995 se na místním zastupitelstvu, které má po 13 let dodnes zhruba stejné složení, projednával....... celý článek zde
1.4.2006 -

Nedejte se! Přijďte říci radnici svůj názor!

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 12

v úterý 4. dubna 2006 v 16 hodin

v Kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany

Poslední šance!

Bude se definitivně rozhodovat o schválení /zamítnutí návrhu na změnu územního plánu 1439

umožňující napojení Prahy 12 na Pražský okruh stavbou silnice podél Vltavy!

Nenechte radnici rozhodnout o Vás bez Vás!

31.3.2006 - polemika nad článkem z radničního webu. Tato polemika vyjadřuje stanovisko Sdružení občanů Prahy 12.


31.3.2006 - Radnice Prahy 12 uveřejnila na svém webu článek o komunikačním propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem. Článek, stejně jako prezentace z 20.3. vyznívá ve prospěch varianty 5A.


30.3.2006 - Vyšlo nové číslo Modřanských novin. Pokud jste je nenašli ve schránce, zde jsou v elektronické podobě.


30.3.2006 - zde je přehled variant tak, jak je prezentovala radnice MČ Praha12 občanským komisím dne 20.3.2006: 5A , 6 , 7 , 7 , 7 , 8


23.3.2006 - Sdružení občanů Prahy 12 poslalo otevřený dopis starostovi MČ Praha 12 Petru Hánovi


22.3.2006 - Otevřený dopis starosty ministrovi životního prostředí


21.3.2006 - Několik fotografií ze setkání s občany, které zorganizovalo Sdružení občanů Prahy 12 dne 16.3.


20.3.2006

Variaty trasování „nové Komořanské“ – shrnutí, stav III 2006


Rychlostní okruh již ve fázi počátku realizace stavby

První uvažovaná oficiální varianta trasování č.3

Optimalizovaná varianta č.5

Alternativní varianty mostu 6,8 kratší trasa, 7 delší trasa

Neo Riviéra“ – plánovaná zástavba cukrovar NeoCity Group

náčrtek situace je zde
15.3.2006 - případ jedné korespondence najdete zde


14.3.2006 - Dovolujeme si vás pozvat na setkání


25.2.2006 - Aktuální ohlasy v tisku:


Lidé z Modřan a Komořan jsou proti výstavbě čtyřproudové silnice PRAHA 23. února (ČTK) - Obyvatelé pražských Modřan a Komořan jsou proti tomu, aby těmito lokalitami vedla nová čtyřproudová silnice napojující tuto část Prahy na plánovaný okruh města. celý článekTisková zpráva: 21.2.2006

Projde nová silnice, aniž by to věděla veřejnost?


Praha - V pražských Modřanech a Komořanech má vyrůst nová čtyřproudová silnice napojující tuto část Prahy na plánovaný expresní okruh města, aniž by o těchto plánech byla veřejnost dostatečně informována. Již ve čtvrtek 23.února na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy má být projednán návrh na výraznou změnu územního plánu Prahy, který by stavbu silnice reálně přiblížil a který přitom neprojednalo zastupitelstvo Městské části Praha 12. S tímto postupem nesouhlasí Sdružení občanů Prahy 12 i zastupitelé za KDU-ČSL v zastupitelstvu Prahy 12. celý článekTisková zpráva:

Modřanští chtějí nový most


Praha – V Praze může vyrůst nový most. Zastupitelstvo Prahy 12 podpořilo návrh, aby bylo zváženo napojení Modřan a Komořan na budovaný silniční okruh kolem Prahy novým mostem přes Vltavu nedaleko nádraží Modřany do Lahoviček v místě, kde se na Strakonickou připojuje silnice do Radotína a Černošic. Návrh, se kterým přišlo Sdružení občanů Prahy 12, předložili zastupitelé KDU-ČSL Tom Philipp a Daniela Rázková a získali pro něj na zasedání zastupitelstva 12. dubna jednomyslnou podporu.   celý článek


Deník Právo uveřejnil 11.4.2005 zajímavý článek:

Obecní noviny zavánějí cenzurou  Při listování většinou obecních zpravodajů mi běhá mráz po zádech. Úvodník patří starostovi, na každé třetí fotografii pak slavnostně přestříhává pásku, vítá občánky, gratuluje jubilantům. Články jak z jednoho pera nekriticky velebí dílo radnice. To by ještě nebylo nejhorší, i když je to již daleko za hranicí politické etiky. celý článek


Další sloupek v Mladé frontě Dnes , který se věnuje problematice mostu do Lahovic.


Prohlášení zastupitelů za KDU-ČSL v Městské části Praha 12 PhDr. Daniely Rázkové a MUDr. Toma Philippa


Vážení občané, zastupitelé a radní, v dubnovém čísle Novin Prahy 12 byl otištěn v rubrice - Vy se ptáte, starosta odpovídá - text pana starosty Petra Hány, který obsahuje nepřesné informace i zcela zavádějící názory na činnost komunálních politiků v souvislosti s aktivitami občanských sdružení. Jsme zvoleni místními občany, a tak se seriózně zabýváme jejich názory a podněty. Všímavost a aktivita občanů je nezbytná pro dobré fungování demokracie. Mrzí nás proto, že občanská aktivita, uvědomělost i nelhostejnost jsou znevažovány v místním, navíc zastupitelstvem vydávaném tisku. Proto jsme na dubnové zasedání zastupitelstva předložili materiál zpracovaný společně se Sdružením občanů Praha 12 (dále jen Sdružení nebo SOP12), jehož posláním a věcným předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny.   celý článek


Mladá fronta Dnes 6.4.2005 otiskla sloupek věnovaný polemice o nových mostech v Praze. Tato polemika je reakcí na článek uveřejněný v MF Dnes v sobotu 2.4.2005


Elektronickou poštou nám byl doručen otevřený dopis od MUDr. Milana Landta, který reaguje na článek starosty MČ Praha 12 Petra Hány, otištěný v dubnovém čísle Novin Prahy 12 na straně 3. Dopis je v autentické, nezkrácené formě.

Vážený pane starosto, přečetl jsem si Vaši odpověď v novinách Prahy 12, ve věci setkání občanů v Komořanském zámečku. Velice mne to rozhořčilo. Domnívám se, že činnost občanských sdružení je zasažena ideologickou diverzí, která je neslučitelná s demokratickým zřízením. Proti spikleneckému řádění občanských sdružení, která se snaží o rozvratnou činnost, je potřeba tvrdě zasáhnout. Je škoda, že Vás tito "občané" Prahy 12 neinformovali o své separatistické akci "NA ZÁMEČKU" (kde jinde by se také tito vychytralí asociálové a zbohatlíci mohli scházet). Bylo by jistě na místě, abyste dal tyto živly rozehnat prostřednictvím policejní razie, která by nejspíše také zjistila, že tito idealističtí ztroskotanci jsou pod vlivem drogové závislosti. Jistě bude ve vašich silách vydat potřebné rozkazy a zakázat všechna ta takzvaná "občanská sdružení" a jejich předáky předat do rukou zákona, tam kam patří. celý článek...


Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 12 dne 12.4.2005 seznámíme zastupitele s naším podnětem. Zasedání se bude konat v kulturním domě vedle radnice v Pískové ulici a je veřejné, tak se můžete přijít podívat na to, jak zastupitelé hlasují. Projednávání je naplánováno na 17.00 h.


Děkujeme za podporu, ke dni 31.3.2005 podepsalo petici 723 občanů. Podpisová akce nadále probíhá, pokud je někdo ochoten nám se sběrem podpisů pomoci, může se ozvat na naši adresu


V dubnovém čísle Novin Prahy 12 vyšel zásadní článek starosty MČ Praha 12 Petra Hány. Odpověď a komentář připravujeme.


Předkládáme slíbenou alternativu řešení. Dne 31.3.2005 jsme podali k Sekci Útvar rozvoje města podnět, který si můžete prostudovat zde. Cílem podnětu je změnit záměr města na vybudování obchvatu Komořan oblastí lužních porostů v údolní nivě Vltavy a optimalizovat připojení oblasti Modřan k rychlostnímu okruhu okolo Prahy. Jedna z možností, jak by toto připojení mohlo vypadat, je zde (2,5 MB)


Děkujeme Vám za účast na shromáždění, které zorganizovalo Sdružení občanů Prahy 12 dne 10.3.2005 v ČHMÚ.
První část prezentace, nazvanou "Vedení radnice Prahy 12 vaří pod pokličkou", si můžete prohlédnout zde. Námi navrhované řešení, které jsme představili na setkání, bude v brzké době vystavené i zde.

Zprávu ze shromáždění otiskla Mladá Fronta Dnes.


Akce již proběhla

Co se nedočtete v Novinách Prahy 12 ?

Radnice se postavila proti vlastním voličům

Vedení radnice i přes protesty občanů odhlasovalo stavbu silnice, kterou popírá svůj předchozí slib. Chce změnit původní územní plán ve prospěch stavby čtyřproudové rychlostní komunikace podél celých Komořan až do Modřan s napojením na obchvat Prahy, která přivede dopravu z tohoto obchvatu až na Sofijské náměstí.

Bude to další Barrandovská radiála v Modřanech

Modřany a Komořany budou průjezdovou zónou s hlukovým zatížením, exhalacemi, vyhledávaným místem pro připojení na obchvat Prahy. Nesouhlas s plánovanými změnami vyslovilo již ve svých peticích přes 700 občanů, instituce spojené s touto lokalitou a zastupitelé MČ Praha 12 za KDU-ČSL , ale radnice protesty ignoruje.

Radnice nekoná ve prospěch občanů

Pojďme vzít iniciativu do svých rukou, aby se neopakoval stejný scénář, jako v případě zrušení ZŠ K Lesu nebo pochybného výběrového řízení na prodej pozemku naproti Sofijskému náměstí.

Zveme Vás na setkání

do Českého hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17, které se uskuteční ve čtvrtek 10.3.2005 v 18 hodin v prostoru závodní jídelny (příchod nádvořím zámku do levého křídla objektu)

Seznámíme Vás se současným stavem, vysvětlíme Vám, co radnice zamýšlí včetně důsledků a předložíme Vám alternativu řešení.


Sdružení občanů Prahy 12


Podrobné informace na http://komoko.goo.cz

O dalších špatných rozhodnutích radnice se dočtete na http://praha12.kdu.cz
Zpráva z jednání zastupitelstva Městské části Praha 12 konané dne 20.4.2004

 

Dne 20. dubna 2004 Zastupitelstvo městské části Praha 12 schválilo požadavek na vytvoření  čtyřproudé komunikace v oblasti Komořan s jejím napojením na silniční expresní okruh.

           

            Při uskutečnění tohoto plánu by došlo k vytvoření čtyřproudé komunikace vedoucí po trase ulice Komořanské až k ulici U Soutoku (podél areálu cukrovaru). Dále by se trasa odkláněla na břeh Vltavy do oblasti oddechové Remešovy  louky a přes Šabatku (tedy do oblasti dnešní cyklistické trasy podél Vltavy na Zbraslav). Zde v území pískovny by se měla tato komunikace napojovat na expresní okruh kolem Prahy.

            Pro vytvoření tohoto díla nezazněly na jednání zastupitelstva žádné podstatné argumenty, které by vyvážily výrazné zvýšení zátěže exhalacemi, hlukem a dopravními zácpami plynoucími pro celou oblast dolních Modřan, Komořan - tedy celého okolí ulice Modřanské a Komořanské.

            Jednání zastupitelstva bylo dramatické. Dostavilo se několik desítek občanů z dotčené  oblasti, kteří se svými argumenty snažili zastupitele od jejich plánu odvrátit. Přestože padlo mnoho argumentů proti této stavbě, koalicí (ODS, US. Evropští demokraté) vedené zastupitelstvo záměr odhlasovalo. 

 

Co nás zaráží na postupu radnice?

1) Opakovaně jsme byli ústně i písemně ujišťováni, že si vedení radnice nepřeje sjezd z  

    expresního okruhu na naší městské části - proč ta změna?

2) O tak významném záměru nebyli občani informováni v Novinách Prahy 12 ani  jiném 

    médiu - akce byla velmi dobře utajena

3) Ačkoli územní plán nepočítá se sjezdem z expresního okruhu v této oblasti a magistrát 

    oficielně nepožádal o projednámí tohoto plánu, radnice iniciativně usiluje o napojení - proti

    zájmu svých občanů

 

 

Občané, občanská sdružení a organizace spojené s touto lokalitou žádají o respektování jejich názoru. Nesouhlasí s napojením komunikací v oblasti Komořan na budoucí expresní okruh, protože   stavba zasáhne a zničí vegetačně, krajinářsky i rekreačně pozoruhodnou lokalitu, kterou představují pastviny a pískovna na Šabatce i pravý břeh Vltavy se svou cyklostezkou.

Nesouhlas s plánovanými změnami vyslovilo ve svých peticích přes 700 občanů, instituce spojené s touto lokalitou a část zastupitelů MČ Praha 12.